Home Tags BOLEH ATAU NGGAK

Tag: BOLEH ATAU NGGAK

Fadli Pro Isu SARA

Fadli Pro Isu SARA

Fadli Zon bilang kalau isu SARA boleh digunakan di Pilkada. Yang benar nih, Pak? PinterPolitik.com Penggunaan isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) dalam kontestasi politik...